DE 12 GULDÆG

Den indre proces i mig – optakten til De Hellige Æg

I efteråret 2021 fik jeg i en meditation at vide, at jeg i 2 måneder skulle meditere på at sidde i et kæmpe guldæg. Imens jeg sad i ægget, ville der dryppe gylden essens/healing ned fra toppen, og langsomt ville ”vandstanden” i ægget stige.

For mig var det en proces om at være til stede og modtage healing. Samle min egen energi i og omkring mig.

Januar 2022 drømmer jeg, at føder 12 guldæg. I drømmen får jeg at vide, at disse 12 æg er en manifestation og rummer stor viden.

Jeg viste ikke rigtig, hvad jeg skulle med de æg eller hvordan jeg skulle gribe processen an. Snakkede med flere om det, både folk som arbejder meget med energi og spiritualitet og folk som ikke gør. Jeg mediterede og bad om vejledning til det, uden at få ret mange hints om hvad jeg skulle.

Det blev klart for mig, at de 12 guldæg ikke var noget som handlede om mig, eller som kun var til mig.

De var kommet for at skulle deles med andre.

Jeg var en form for facilitator ind i at starte processen op, jeg skulle bruge mine erfaringer og så skulle jeg ellers bede om hjælp til resten.

Jeg fandt ud af at æggene er symbol for en proces, som skal ruges ud/klækkes.


Udrugning af De Hellige Æg – en kollektiv proces

Der skal skabes et rum, hvori æggene får tilført den varme eller energi som skal til, for at æggene modnes og til sidst klækkes.

Det rum skabes af et fællesskab, en gruppe. Hvert gruppemedlem tilfører sin viden og erfaring. På den måde væver vi vores viden og erfaringer sammen til en rede der danner fundamentet for at udruge disse æg.

Jeg har siden, at jeg var helt ung arbejdet meget med energi og energibevidsthed i forskellige fællesskaber. Jeg har lært at sammen kan vi meget meget mere, end jeg som enkelt person kan nå. Det er så meget lettere at træde ind i energifelt som holdes af flere. Tænk på det som en faldskærm vi folder ud. Jo flere vi er om at holde faldskærmen, jo bedre fungerer den.

Mit indre billede kommer fordi jeg ofte i mit arbejdsliv leger med børn og en stof-faldskærm hvorpå vi lægger bolde, som vi får til at flyve, ved at hive i faldskærmen. Jo flere vi er, jo mere kraft kommer der på boldene, når vi strækker faldskærmen ud.

Hvad er en kollektiv proces?

Dette fællesskab som løfter i flok er for mig en beskrivelse af, hvad der sker i en kollektiv proces. Forskellen er at vi i stedet for at have en fysisk faldskærm, så mediterer vi sammen og fletter på den måde vores energier sammen.

Jeg arbejder meget energimæssigt i naturen, hvor jeg ofte forbinder mig med træerne i skoven. Når jeg gør det, så forestiller jeg mig altid, at jeg kobler mig på træernes rodnet lige som en internetopkobling. Jeg får adgang til et netværk som er meget større end mit. For træerne er faktisk forbundet med hinanden via deres rodnet og kommunikerer via svampespore i jordbunden med hinanden. Så de er allerede et kollektiv.

Det samme kan vi som mennesker gøre, når vi sidder sammen enten fysisk eller virtuelt. Jeg guider altid gruppen til at starte med at mærke og forbinde sig til dette fælles energifelt, dermed bliver vi alle en del af den kollektive proces. 

Arbejdet med De Hellige Guldæg er en kollektivproces. Måske er du vant til at meditere alene og kender ikke til at være med i en kollektiv proces. Det som den kollektive proces gør, er at vi sammen løfter vores energifelt og folder det ud, så vi bliver bedre i stand til at modtage og kommunikere med energierne.

Alene kan det være svært at holde et stærkt felt. Måske føler man sig lille og ikke stor nok til at holde fast. Sammen er vi stærke og ingen står alene. Det er MEGET lettere at opleve og fordybe sig i en proces af denne karakter, når vi er flere til at skabe og holde det store transformationsfelt. Med en kollektiv proces menes også, at udbyttet ikke kun er til den enkelte. Formålet er at vi stiller os og vores evner til rådighed for en større helhed. En helhed som vil komme mange flere til gavn, ikke kun de som er med.

Gruppen

For at gøre denne kollektive proces mere konkret, er der pt en fysisk gruppe. Der har været tekniske udfordringer i forhold til den online gruppe, fordi der indgår lydhealinger og disse har en frekvens, som er svær at optage. Men der arbejdes på en løsning i den retning.

Den fysiske gruppe mødes en gang hver måned i Skanderborg (tidspunktet skifter). Energien vil forandre sig hver gang der arbejdes med et æg. Når vi åbner op for arbejdet med et æg, vil de kommende meditationer folde mere og mere ud af det pågældende æg.

Ved at mødes i en fast gruppe og arbejde med processen – et æg ad gangen – vil det enkelte ægs energi, vibration og viden foldes ud. Ofte når vi møder en ny form for energi, har vi ikke ord til at beskrive det, fordi vores hjerne ikke har mødt dette “input” før. Derfor kan det hjælpe at arbejde kreativt med et udtryk, en følelse, en stemning, og måske kommer der herefter en mulighed for at beskrive det vi sanser. Den kreative proces omkring æggene kan også være kropsligt at danse/bevæge sig til musik. Alt sammen for at få kropsliggjort det som æggene har med til os.

Fordi det er en kollektiv energi – vil det også altid være muligt at træde ind i gruppen undervejs. Som ny deltager vil du træde ind og være med præcis, hvor gruppen er kommet til. Du er så at sige, “ikke gået glip af noget” fordi du kobler dig på det arbejde, som allerede er gjort.

12 æg 12 måneder – en transformationsproces.

Transformationsprocesser som arbejdet med De Hellige æg er en modningsproces. Den kan ikke forhastes men sker gradvist gennem modning af deltagernes bevidsthed og nærvær. Denne samskabelse vil udvikle os, og vi vil vokse med opgaven.

At vi starter op i april 2022 gør ikke processen færdig i april 2023. Jeg tænker det mere som en cyklisk proces, hvor vi i de første 12 måneder åbner op for hvert æg, og i de kommende år, vil vi gå dybere ned i hvert æg. Visuelt vil det være som en opadgående spiral.

At vi arbejder med hvert æg 1 måned minder om den kvindelig cyklus. Hver måned vil der være en ny ægløsning og en udrensning i processen.

Da det blev klart for mig, at jeg skulle være facilitator i en proces omkring at udruge 12 æg. Troede jeg først, at jeg skulle forstå hvad alle æggene betød inden, at jeg kunne dele det med andre. Her fik jeg heldigvis hjælp til at indse, at det netop var hele essensen – det var en proces = et æg ad gangen.

Velvidende at en enkelt meditation ikke alene åbner op for et æg. Men at det er det fælles arbejde vi også laver imellem de månedlige meditationer, som også underbygger og udvikler ægget. Det er heri at transformationen foregår. Transformationen er ændringen fra en tilstand til en anden. Det kan være vores selvforståelse, det kan være vores kreativitet, det kan være vores fornemmelse af egen krop, det kan være vores evne til at finde indre ro eller evne til at hente ny energi til vores egen krop der ændrer sig. Ofte når vi ændrer vores egen vibration så påvirker det også de mennesker omkring os.

 Min erfaring indtil nu, er at hvert æg indeholder en ny måde at opleve energi, en måde at være til stede i verden og at hvert æg indeholder en viden – en forståelse som langsomt folder sig ud. Det føles som at hvert æg indeholder en form for indvielse, men ikke forstået som noget, der er forbeholdt en lukket gruppe, men derimod som noget der virkelig helst skal ud til så mange som muligt.

Healing

At arbejde sammen i en kollektiv proces er meget healende, fordi energien og frekvensen vi arbejder i er højere, end du måske er vant til. Du vil opleve at din egen energi/ frekvens løftes og du vil lettere kunne modtage og give healing videre til andre.

Ligeledes er det healende for den enkelte at vælge sig selv til, som man gør, når man vælger at engagere sig i en proces som denne.

Når vi arbejder med energi en høj frekvens betyder det også, at vi arbejder dybt ned i den enkeltes krop.

Det muligt at få en individuel healing med De Hellige Æg. 

Vi går ind ind i vores egen storhed

Når vi arbejder kreativt og meditativt med denne fælles proces, er det også en måde, at træde ind i sin egen storhed og tillade alt alt det vi rummer folder sig ud. Sammen kan vi gøre dette uden at være bange for, hvad andre tænker. Formålet er ikke mig, men at bidrage til noget, som er større end mit ego. Det er sjælspotentialet der folder sig ud.

Den tid vi lever i netop i disse år, er også en tid der rummer så meget mulighed for ekspansion og udvikling. Den menneskelige bevidsthed løftes for at følge med den høje energi.

Min fornemmelse af De Hellige Æg er at det er som 12 nøgler til at komme fuldt tilstede i vores fysiske krop, vores spirituelle krop og udfolde vores sjælige potentiale.